AVFUKTARE

Airrex ADH-1000 är en mobil avfuktare som ger snabb avfuktning och fuktreglering.

Airrex luftavfuktare har en fuktavskiljningsförmåga som uppgår till 140 liter/dygn. Airrex är marknadens effektivaste avfuktare!

Airrex avfuktare håller automatiskt den inställda fuktnivån. Apparaten har en inbyggd kondensvattenpump som vid behov pumpar vattnet upp till fem meter rakt uppåt.

Apparaten har ett enkelt, digitalt användargränssnitt. 24-timmars timer, fläktinställning med fyra hastighetslägen, felkodvisning samt visning av rådande och inställd fuktprocent.