AIRREX AH-300

Airrex AH-300 är mest sålda bränsledrivna dieselvärmare i nordiska länder. Detta har sina skäl.

Airrex AH-300-infrarödvärmaren behöver ingen separat avgasrör som leds ut när apparaten används inomhus såsom i hallar, garage, tält med mera. Den här värmaren släpper ut varken kvalm eller synlig rök.

AH-300-värmaren drivs med bland annat Neste MY biodiesel som framställs av matrester samt med vanlig diesel och brännolja. Vinterdiesel måste användas när temperaturen är under 10°C.

Airrex AH-300-dieselvärmaren är mycket förmånlig i drift. På full effekt förbrukar värmaren bara en dryg liter bränsle per timme. Om utrymmet som värms är en normalt isolerad hall på 500 kubikmeter, temperaturen utomhus ligger på +0 grader och hålls inomhus på +15 grader, förbrukar Airrex AH-300 cirka 2,5–3 bränsle per dygn.

Denna infrarödvärmare saknar fläkt. IR-strålningen som apparaten genererar värmer upp material, inte luft. Infrarödvärmen fördelas jämnt åt alla håll och är angenäm även när man vistas i närheten av apparaten. Infrarödvärmen som Airrex AH-300 genererar sprids även i stora utrymmen jämnare än värmen från en värmare med fläkt.

Airrex AH-300-värmaren har tolv olika säkerhetssystem och är därmed en mycket säker värmare. Värmen som apparaten utstrålar är inte brännhet och apparatens ytor är inte glödheta.

Idrifttagning av apparaten är mycket enkel, eftersom ingen fast montering krävs. Värmaren som transporteras på hjul är lätt att flytta runt. Airrex AH-300 är mycket tyst: ljudnivån är endast 48 dB.

Airrex AH-300 är det bästa alternativet för effektiv och angenäm uppvärmning av utrymmen. Värmaren kan användas till exempel i industrihallar, verkstäder, maskinutrymmen, garage, hallar, måleriverkstäder, pausrum, servicebilar, publikevenemang, verkstäder, altaner, tält och byggarbetsplatser.

Airrex AH-300-värmaren har en ettårig fabriksgaranti. AH-300:s garanti kan kostnadsfritt förlängas till tre år genom att aktivera tilläggsgarantin i webbtjänsten. Varje komponent i apparaten finns att få som reservdel direkt från importörens lager och därmed fås reservdelsleveranser till hela Sverige på några dagar.

SE VIDEO

KÖP NU! HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE
 • max till cirka 1500m³ utrymmen
 • 15 kW/h
 • 1.05 – 1.24 l/h (med kontinuerin uppvärmning)
 • 45 L bränsletank
 • Vikt: 46kg
 • 950 x 305 x 1080 mm (B x D x H)

Fotogalleri

TEKNISK BESKRIVNING

Vikt46 kg
Dimensioner30.5 × 95 × 100 cm
Värmeeffekt

15 kW/h

 Bränsle

Biodiesel, diesel eller brannölja

Bränsleförbrukning

1,05 – 1,24 l/h L/h (med kontinuering uppvärmning)

Bränsletank

45 L

Strömförbrukning

80 W (230 V, 50 Hz)

Volym

48dB

Termostatens reglerområde 

0-40c

 

Avancerade touchkontroller Luktelimineringssystem Tolv säkerhetssystem Automatisk termostatstyrning Timer 0–24 h Intervalltimer Indikator och larm för bränslenivå, lutning, överhettning och brännarens funktion Enkel soft-touch-kontrollpanel med LED-skärm samt fjärrkontroll

NEDLADDNINGSBARA FILER

FRÅGOR OCH SVAR

Sprids värmen jämnt även i ett stort rum?

Ja. Infrarödvärme sprids jämnt och mycket långt. Många har en uppfattning om att det behovs en fläkt för värmeöverföringen, till exempel för att få värmen hela vägen till hallens andra ända. Det behövs ingen fläkt – infrarödvärmaren värmer upp material, väggar, golv och allt annat material i utrymmet.

Varför är en infrarödvärmare effektivare än en fläktvärmare?

Infrarödvärmaren värmer upp material. En värmare med fläkt värmer upp luften. När man till exempel öppnar hallens takskjutportar, åker den varma inneluften ut och in kommer kall luft. I en hall med infrarödvärmare är allt material varmt och således finns det mycket värmeenergi kvar i hallen efter luftväxling. I en hall med fläktvärmare åker all värme ut genom dörren och uppvärmningen börjar om i en mycket lägre temperatur. Därför är infrarödvärmarens energibehov mycket mindre

Hur kommer det sig att en dieselvärmare inte alls luktar?

När bränslet som används förbränns så gott som fullständigt, genererar det ingen lukt eller farliga utsläpp. Kolos bildas vid ofullständig förbränning, det vill säga när förbränningen sker med för lite syre. Vid fullständig förbränning bildas inget kolos. Airrex produktutvecklingshistoria sträcker sig över 20 år i tiden, så apparatens funktion har finjusterats mycket omsorgsfullt.

Varför känner jag av en svag lukt när apparaten slås på eller stängs av?

När apparaten slås på eller stängs av kan det komma en svag bränslelukt från avgasröret. Detta beror på att apparaten vid påslagning/avstängning inte hinner fullständigt förbränna den bränsleånga som kommer via munstycket. Detta är bara en luktolägenhet som inte är farlig på något sätt. Lukten vid påslagning/avstängning kan förebyggas helt genom att använda Neste Green Heat som bränsle.

Hur kan jag vara säker på att det inte kommer ut farliga gaser via avgasröret?

Airrex AH-300:s utsläpp via avgasröret har undersökts och mätts vid det energitekniska laboratoriet vid Kymmenedalens yrkeshögskola (KYAMK) i Finland. KYAMK:s laboratorium för utsläppsmätning har sedan 1992 utfört rökgasmätningar för kraftverk, processindustrin och rederier. Du ser alla mätresultat här.

Varför förbrukar min värmare mer än vad som anges i ert exempel?

Airrex AH-300 förbrukar 1,05-1,24 liter bränsle per timme. Bränslemängden som går åt till exempel vid uppvärmning av en hall påverkas av många saker: isoleringen av tak och väggar, antalet dörrar och fönster, hur ofta dörrar/fönster öppnas, om kall materiel tas in i lokalen med mera.

Under de första dygnen förbrukar infrarödvärmaren mer bränsle än vanligt, eftersom allt material i utrymmet är kallt. När materialet har värmts upp till önskad temperatur minskar bränsleförbrukningen. Bränslemängden som går åt under ett dygn kan alltså variera mycket.

Fungerar Airrex AH-300 med ström från cigarrettändaren?

När du ansluter en inverter på minst 150 W i bilens cigarrettändare, kan du använda Airrex AH-300-värmaren även med strömmen från cigarrettändaren. Detta gör det möjligt att använda värmaren till exempel i en rörlig servicebil.

Kan jag leda ut avgaserna med ett rör?

Ja, det kan du. Det finns inga hinder för att leda ut avgaserna från utrymmet som värms.

Finns det reservdelar till värmaren om något går sönder?

Ja, det finns det. Alla delar i Airrex AH-300-värmaren kan vid behov bytas ut mot nya. Samtliga reservdelar finns i importörens lager och reservdelar kan därmed levereras snabbt.

Jag har nu använt apparaten några dygn. Varför pärlar sig vatten på fönstren i min nya hall? Genererar värmaren så mycket fukt?

Airrex infrarödvärmare genererar inte så mycket fukt att den skulle kondensera på fönstren. När infrarödvärmaren används för första gången i ett utrymme där man tidigare endast använt en fläktvärmare, kan det bildas fukt på fönstren. När infrarödvärmaren värmer upp materialet, avlägsnas fukten från konstruktionerna mycket effektivt med hjälp av infrarödvärmen. Om det uppstår fukt när du använder Airrex infrarödvärmare, rekommenderar vi att du höjer temperaturen till ungefär 20 grader under ett par veckor och ser till att lokalernas ventilation är tillräcklig. Med denna åtgärd avlägsnas fukten från utrymmet som värms.

Vilka installationsåtgärder kräver idrifttagningen av en ny värmare?

Airrex-infrarödvärmaren kräver ingen separat installation. Fyll på bränsle i tanken och sätt in stickkontakten i väggen, så är Airrex redo att användas. Första gången när apparaten används är det bra att sätta på den antingen utomhus eller i ett välventilerat utrymme.

Varför stänger Airrex-värmaren av vid strömavbrott?

Av säkerhetsskäl måste värmaren startas om manuellt efter ett strömavbrott. För ett mindre strömavbrott kan du köpa en UPS-enhet. UPS-enheten skyddar värmaren mot under- och överspänning och håller värmaren igång vid mindre elektriska strömavbrott.

Airrex dieselvärmare sänker elräkningen

-Elräkningen sjönk till ett par tusen kronor, så jag kan lätt rekommendera värmaren på basis av mina erfarenheter.

Airrex är den bästa värmaren!

– Jag har testat många värmare till mina utrymmen under åren och denna fungerar helt klart bäst!

Dan Svanlund
Läs fler referenser

TEKNISK BESKRIVNING

Patenterad, avancerad brännare

Apparaten har en oljebrännare med en elektrisk bränslepump som cirkulerar förbränningsgaserna genom rörledningar med keramisk beläggning och avger samtidigt värmen som infraröd strålning.

Den trefaldiga förbränningsprocessen garanterar en fullständig och ren förbränning. Därmed kräver värmaren inte ett separat avgasrör och all värme utnyttjas. En normal ventilation är tillräcklig.

Vanligtvis uppstår det sot och luktolägenheter på grund av det bränsle som hamnar i förbränningskammaren efter avstängning. Enligt laboratorietester bryts bränsleinmatningen i Airrex-värmare mycket snabbt, vilket minimerar uppkomsten av sot och luktolägenheter.

Ett avgasrör som sparar energi och avlägsnar lukter

En honungscell av metall som monterats inuti förbränningskammaren förbränner restgaserna och säkerställer en effektiv och jämn förbränning. Förbränningskammaren är rörliknande och dess diameter som varierar mellan 75, 100 och 165 millimeter effektiviserar förbränningen och minimerar mängden obrända gaser. Också sugluftens gummirör som säkerställer att brännaren får frisk luft effektiviserar förbränningen.

Mycket effektiv ljuddämpning

Ljuddämpningssystemet inuti avgasröret som komprimerar och expanderar avgaserna gör Airrex mycket tyst (endast 48 dB). Som tilläggsutrustning finns det ljuddämparen som monteras på avgasröret dämpar ljudet från värmaren med ungefär två decibel.

Mycket säker värmare

Airrex är en mycket säker värmare; den har tolv olika säkerhetssystem:

 • Tändningens säkerhetssystem
 • Flammans säkringsanordning
 • Indikator som stänger av apparaten om den välter
 • Överhettningsskydd
 • Säkerhetssystem som identifierar strömavbrott
 • Säkring
 • Brännarens skydd
 • Bränslenivådetektor
 • Temperaturgivarens feldetektor
 • Säkringsanordning på motorns startfunktion
 • Låsning av apparaten
 • Programmerbar avstängning (användaren kan programmera)

Tillägsutrustning och RESERVDELAR