Frågor och svar

Vad ska man tänka på när man väljer en plats?
 • Badtunnan ska ställas på plant underlag som håller för vikten när badtunnan är full (ca. 2 000kg).
 • Badtunnans underlag kan beredas med grus eller så kan en botten gjutas i betong. Kan även installeras eller byggas in i en terrass.
 • När man väljer ut en plats till badtunnan ska man även ha tömningen i åtanke. Vid behov kan vattnet ledas längre bort med en slang.
 • Tömningsventilen finns på samma sida om badtunnan som värmaren och kan kopplas till en slang med ett innermått på 25 mm.
Hur håller man badtunnan ren?
 • Använd ett tillhörande lock (säljs separat) och var noggrann med renligheten och hygienen i övrigt genom att tvätta och torka bassängen regelbundet.
 • Med poolkemikalier kan du förlänga intervallet för byte av vatten.
 • Vid användning av poolkemikalier är det viktigt att hålla ett pH-värde på 7,0–7,6.
Vad händer om något går sönder?

Vårt servicenätverk täcker hela Sverige. Våra professionella installatörer har bilen full av ett omfattande urval reservdelar. Alla reservdelar till Rexener-badtunnorna finns på vårt lager i Sverige.

Hur mycket vatten rymmer badtunnan?

Rexener-badtunnorna har en volym på 1 500 liter. Du kan själv välja mellan att fylla på 1 300 eller 1 500 liter beroende på användningssyfte och hur många ni blir i badtunnan.

Fungerar Rexener-badtunnan med havsvatten?

Nej. Rexener PR200 vattenvärmare ska inte användas med havsvatten då det kan orsaka problem på grund av den höga salthalten och garantin täcker inte eventuella skador som kan uppstå.

Det är strängt förbjudet att använda poolsalt, till exempel för att rengöra poolen. Salt får inte tillsättas separat till vatten som värms upp av Rexener PR200 vattenvärmare.

Hur mycket vatten rymmer badtunnan?

Rexener-badtunnorna har en volym på 1 500 liter. Du kan själv välja mellan att fylla på 1 300 eller 1 500 liter beroende på användningssyfte och hur många ni blir i badtunnan.

Kan jag använda biobränsle?

Rexener fungerar utmärkt med bränslen från till exempel Neste MY och Aspen.

Hur lång tid tar det att värma upp Rexener Silence?

Med modern design har vi minimerat värmeförlusten och badtunnan värms upp i upp till 15 grader i timmen* med full volym.

*Med lock.

Kan Rexener Silence byggas in i terrassen?

Den kvadratformade badtunnan kan enkelt byggas in eller sänkas ner i terassen.

Hur används Rexener Silence-badtunnan?

Den är lättanvänd. Värm upp kaminen, vänta tills vattnet är varmt och kliv ner i det härligt varma vattnet. Uppvärmning med vedkamin kräver lite övning för att vattnet ska hålla sig lagom varmt. Den populäraste temperaturen på vattnet är cirka 35–40 grader. Om det känns svårt att värma upp vattnet med ved rekommenderar vi Rexener Aurora eller Rexener Polar som har den förmånliga vattenvärmaren Rexener PR200 med termostatstyrning.

Måste Rexener Silence-badtunnan tömmas inför vintern?

Vattnet i badtunnan eller kaminen får inte frysa. För året runt-bruk rekommenderar vi Rexener Aurora, Rexener Polar eller Rexener Unnukka med vattenvärmare som gör att man kan hålla vattnet plusgradigt året om. Badtunnan innehåller inga delar som går sönder i minusgrader.

Kan Rexener Aurora och Polar byggas in i terrassen?

Den kvadrat formade badtunnan kan enkelt byggas in.

Måste Rexener Aurora och Polar-badtunnan tömmas inför vintern?
 • Du kan använda Rexener Aurora även på vintern. Men tänk på att vattnet i vattenvärmaren, badtunnan eller cirkulationspumpen inte får frysa. Vattnet kan hållas så pass varmt att det inte fryser, vilket även gör att bassängen inte behöver tömmas. Om värmaren inte används (eller värmen upprätthålls) ska anordningen tömmas innan det blir minusgrader ute.
 • Bränsletanken behöver inte tömmas ens vid minusgrader då den är tätslutande. Om bränslet står längre rekommenderar vi att du byter det.
 • Obs! Tänk på att använda bränsle för vinterbruk när det är minusgrader ute.
Hur stor bränsleförbrukning har värmaren?

EXEMPEL

 • Vattenvolym: 1 500 l
 • Uppvärmningstid (+7 -> +38 °C) cirka 2 timmar varav 1 timme innan vattnet används.
 • Uppvärmningskostnad ca 4 euro

När vattenvärmaren Rexener PR200 är igång förbrukar den 2 liter per timme. Termostaten stänger dock av brännaren när önskad temperatur har uppnåtts. Brännaren slås på igen när temperaturen sjunker 2–4 grader. Detta minimerar förbrukningen. Uppvärmningen kan påbörjas redan innan badtunnan är full.

Om du vill kan du sänka temperaturen till +10 °C om du inte använder badtunnan kontinuerligt. Det sparar energi.

Hur mycket filterbollar skall jag använda?

560 gr är minimi (motsvarar ca 20 kg sand), därför inkluderas en hel låda (700 gr motsvarar ungefär 25 kg sand). Så det är ok att fylla behållaren med 700 gr, men 560 gr (4/5 av lådan) är minimi.

Vad är UV-ljus?

– Innan Rexener Bioheater varmvattenberedaren, passerar vattnet genom en UVC-enhet med UV-ljus.
– UV-ljus är till för att göra vattnet klarare.
– UV-ljus förhindrar bildandet av alger och minskar potentiella patogener i vattnet.
– UV-ljus är baserad på ultraviolett strålning, som orsakar förändringar i både djur- och växtceller.
– UV-ljus klarnar poolvattnet och minimerar behovet av kemisk desinfektion.
– UV-ljus kan också minska klor lukten.
– När elsladden för UV-ljuset är anslutet, tänds UV-ljuset.
– Stäng alltid av UV-ljuset för att undvika överhettning, då när vattnet inte cirkulerar genom UVC-enheten.
– UV-systemet håller sig i gott skick när du kommer ihåg att rengöra UV-ljusets skyddsglas 2-3 gånger per år.
– UV-lampans effektiva livslängd är cirka 4 000 timmar. Vi rekommenderar att du byter lampan en gång om året.

 

Unnukka

Vad ska man beakta när man väljer en plats?
 • Det är viktigt att placera badtunnan på ett jämnt underlag, som håller tyngden av en vattenfylld badtunna (ca 2000 kg).
 • Grunden kan jämnas ut med t.ex. krossten (bilden nedan) eller, om man vill ha en fastare grund, så kan den gjutas i betong eller plattläggas. Kan även nedsänkas in i terrassen.
 • Välj en sådan plats för badtunnan, där du kan tömma bort vattnet utan problem.
Hur håller man badtunnan ren?
 • Då badtunnan ej är i använding, använd lock (säljs separat). I vårt utbud finns det isolerat lock och plast lock.
 • För att kunna använda samma vatten en längre tid, vore det bra att använda både kemikalier och filter. Endast dessa tillsammans håller vattnet rent och hygieniskt.
 • Genom att använda kemikalier kan du förlänga intervallet mellan vattenbyten.
 • Vid användning av kemikalier, är det viktigt att alltid övervaka vattnets pH-värde och hålla det inom givna gränser dvs. 7,0-7,6.
 • Om du är osäker på vilka poolkemikalier du behöver, så har vi olika startpaket.
Hur mycket förbrukar Rexener PR200?

EXEMPEL PÅ FÖRBRUKNING

 • Badtunnans volym : 1500L 
 • Uppvärmningstid (+7 -> +38C )ca 2 timmar, varav en timme för att fylla på med vatten
 • Uppvärmningskostnad cirka 40 kr

När Rexener PR200 är igång förbrukar den 2l per timme. Termostaten stänger dock av brännaren när önskad temperatur har uppnåts. Brännaren sätts på när temperaturen har sjunkit med 2–4 grader. Detta minimerar förbrukningen av bränsle.

Om du vill kan du till och med sänka temperaturen till +10 grader om du inte använder poolen kontinuerligt. Detta sparar mycket med energi.

Kan värmaren användas med havsvatten?

Nej. Rexener PR200 vattenvärmare ska inte användas med havsvatten då det kan orsaka problem på grund av den höga salthalten och garantin täcker inte eventuella skador som kan uppstå.

Det är strängt förbjudet att använda poolsalt, till exempel för att rengöra poolen. Salt får inte tillsättas separat till vatten som värms upp av Rexener PR200 vattenvärmare.

Kan jag använda biobränsle med Rexener?

Ja det kan du! Rexener fungerar bra med t.ex. Neste MY och Aspen-bränslen.

Har ni service och reservdelar till Rexener?

Javisst, det har vi! Vårt servicenät täcker hela Sverige. Förutom vår professionella installatör, är bilen ständigt fylld med ett omfattande urval av reservdelar. Alla Rexener reservdelar är tillgängliga från vårt lager.

Behöver jag flytta värmaren inomhus på vintern?

Värmaren behöver ej flyttas in ifall den är i användning under vintertid.

Ifall värmaren ej är i användning är det viktigt att tömma bort vattnet. Värmaren kan förvaras både utomhus och inomhus men önskvärt skulle vara att den förvaras inomhus.

Måste värmaren tömmas på vintern (vatten / bränsle)?

På vintern, om du inte använder eller underhåller en lägre temperatur, så bör värmen tömmas. (Helst naturligtvis före frosten).

Bränslet klarar sig i en tät tank som bränsle i allmänhet gör, vilket betyder att man  inte behöver tömma bränsletanken. Naturligtvis, om bränslet blir och stå under en längre tid, är det alltid önskvärt att byta bränsle.

Obs! Kom ihåg vinterkvalitetsbränsle på vintern.