KYLAGGREGAT

Airrex mobila kylaggregat med mycket stor kyleffekt som lämpar sig för effektiv kylning. Airrex luftkonditioneringsapparater producerar snabbt kall luft tack vare sin stora strömningshastighet och effektiva värmeväxlare.

De portabla luftkonditioneringsapparaterna har justerbara rör för kalluften, med vilka kalluften smidigt kan riktas mot objektet. Kalluftsrören är försedda med mekaniska reglerventiler med vilka man kan minska strömningen av utgående luft.

Kylaggregaten är försedda med en tydlig digital manöverpanel, på vilken man justerar bland annat den önskade temperaturen och blåshastigheten. På skärmen visas önskad och rådande temperatur samt eventuella larm.

29 900,00 kr
läs mer

Airrex HSC-2500 är ett mobilt kylaggregat med mycket stor kyleffekt som lämpar sig för effektiv kylning. Airrex HSC-2500 är enkel att flytta. Kylaggregatet kan med fördel användas i bland annat fabriker, dockor, metallverkstäder, glasbruk, verkstäder, svetsningsverkstäder, maskinrum, datorsalar, scener, kök, kontor och så vidare. 

Apparaterna har också en timerfunktion och kan därmed ställas in på drift under 0–24 timmar, varefter apparaten automatiskt stängs av. Airrex kylaggregat omstartar automatiskt efter ett strömavbrott. Apparaterna är försedda med insamlingskärl för kondensvatten och som tilläggsutrustning fås en automatisk kondensvattenpump. Med pumpen behövs inget insamlingskärl.

Airrex luftkylare är effektiva instrument för portabel luftkonditionering i bl.a. fabriker, dockor, metallverkstäder, glasbruk, verkstäder, svetsningsverkstäder, maskinrum, datorsalar, scener, kök, kontor och så vidare.

35 900,00 kr
läs mer

Airrex HSC-3500 är ett mobilt kylaggregat med mycket stor kyleffekt som lämpar sig för effektiv kylning. Airrex mobila luftkylare kan användas i temperaturer om högst 50 °C. Fläkten justeras automatiskt i temperaturer över 26 °C. Apparaten har tre justerbara rör för kalluften, med vilka kalluften kan smidigt riktas mot objektet.

Apparaterna har också en timerfunktion och kan därmed ställas in på drift under 0–24 timmar, varefter apparaten automatiskt stängs av. Airrex kylaggregat omstartar automatiskt efter ett strömavbrott. Apparaterna är försedda med insamlingskärl för kondensvatten och som tilläggsutrustning fås en automatisk kondensvattenpump. Med pumpen behövs inget insamlingskärl.

Airrex luftkylare är effektiva instrument för portabel luftkonditionering i bl.a. fabriker, dockor, metallverkstäder, glasbruk, verkstäder, svetsningsverkstäder, maskinrum, datorsalar, scener, kök, kontor och så vidare.