SORTIMENTETS EFFEKTIVASTE LUFTKONDITIONERINGSAPPARAT

Airrex HSC 5000A är den effektivaste mobila luftkonditioneringsapparaten i vårt sortiment. Den har tillräcklig kapacitet för krävande kylning av stora utrymmen och för effektiv punktkylning i till exempel produktionsprocessen.

På samma sätt som i de mindre modellerna bygger den effektiva kylningen på en hög luftcirkulationshastighet och en effektiv kompressor som cirkulerar köldmediet i apparatens kylsystem. Den effektiva fläkten blåser luften via två rör med diametern 175 i en hastighet om 14 sekundmeter, vilket ökar apparatens kylningskapacitet ytterligare.

Apparatens optimala drifttemperatur är 25–45 grader. Då kyls luften tolv grader per omgång genom apparaten. Apparaten kan även användas vid lägre temperaturer.

Även om apparaten är stor är den relativt enkel att flytta tack vare de lättrullande hjulen. Apparaten väger 250 kg och går således att flytta på ett plant och slätt underlag. Under apparaten finns även lyftpunkter för truck eller något annat lyftredskap.

Liksom våra andra punktkylare är ibruktagningen av HSC 5000A enkel: apparaten flyttas till utrymmet som ska kylas. Den varma luften leds in i ventilationskanalen eller ut (vid punktkylning kan den varma luften blåsas till utrymmet som kyls ned, t.ex. produktionslokaler med hög takhöjd). Rören riktas mot objektet som ska kylas eller dras till utrymmet där man behöver kall luft.

Till Airrex 5000A fås högst 30 meter långa kalluftsrör som säljs som tilläggsutrustning. När dessa används behöver apparaten inte stå i det utrymme som kyls. Detta är viktigt till exempel om man vill ha avstånd till apparaten på grund av buller.

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE KÖP NU
 • Kyler ner arbetsstationer och större utrymmen
 • Rörlig, kräver inte installation
 • Väldigt effektiv: 60 000 Btu/h
 • Apparatens optimala drifttemperatur är 25–45 grader
 • Kyler luften tolv grader per omgång
 • Ljudvolym, decibel: 65 dB

I PAKETET INGÅR

AIRREX HSC-5000A
luftkonditioneringsapparat

KYLNINGSRÖR
2 x 0,5 m långa, vändbara och avtagbara rör för kall luft

TELEFONSAMTAL FÖRE LEVERANS
Vi ringer upp dig innan apparaten levereras för att stämma av leveranstiden och kontrollera att du är nöjd med beställningens innehåll.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Du kan avbeställa din order utan kostnad om vi under samtalet före leverans konstaterar att produkten av någon anledning inte motsvarar dina behov.

TEKNISKT STÖD
Vi betjänar dig på finska, svenska och engelska.

UNDERHÅLLSSERVICE
Professionell underhållsservice i hela landet.

2 ÅRS GARANTI
Vi utför garantiservice gratis hos dig, om någon del som ingår i garantin går sönder.

TEKNISK INFORMATION

VIKT 250 kg
DIMENSIONER 74 × 140 × 151,6 cm
KYLEFFEKT 60,000 Btu/h / 17.580 kW/h
ELANSLUTNING Ø 3 x 380/420 V x 50 Hz (3-fas ström)

STARTSTRÖM / DRIFTSTRÖM

72 / 13 A
ENERGIFÖRBRUKNING 8.5 kW
KOMPRESSORNS EFFEKT 5.6 kW
KYLFLÄKTENS LUFTVOLYM 40 m³/min
VÄRMEVÄXLARFLÄKTENS LUFTVOLYM 80 m³/min
MOTORNS INEFFEKT 0.75 kW
LUFTFILTER Metallätsfilter
SÄKERHETSSYSTEM Kondensatbehållarens överfyllningsskydd; Läckskydd av kondensatbehållaren; Övertryck och undertrycksskydd; 3 min kylförsäkning; Kompressorns överhettningsskydd; Fläktmotorskyddssystem
HÖGSTA TILLÅTNA TRYCK 50 mmAq
ANSLUTNINGSSLADDENS LÄNGD 30 m
LUFTHASTIGHET 14 m/s
LUFTENS TEMPERATURSKILLNAD 12 °C
KYLMEDEL R-410A (3.5)
DRIFTSTEMPERATUR, MIN–MAX 25 °C DB 60% RH ~ 45 °C DB 40% RH
KYLRÖRETS MAXLÄNGD 30 m

 

NEDLADDNINGSBARA FILER

Ofta frågade frågor

Hur stort utrymme kan enheten kyla ner?

Storleken på det område som ska kylas beror på många faktorer, till exempel hur väl utrymmet är isolerat. HSC-5000A räcker i ett isolerat utrymme, att kyla ner cirka 1200 m³. För att få en uppskattning, har vi använt BTU-räknaren.

Vilken typ av kontrollpanel har enheten?

Airrex HSC-5000A är utrustad med en tydlig digital kontrollpanel, vilket man justerar bland annat den önskade temperaturen och blåshastigheten. På skärmen visas önskad och justerad temperatur samt eventuella larm. Apparaten har också en timerfunktion och kan därmed ställas in att den är igång 0–24 timmar, varefter apparaten automatiskt stängs av.

 • Rum och fläktstemperaturreglering
 • Fläkthastighet
 • Av timer (stänger av enheten automatiskt)
 • Felmeddelanden
 • Fjärrkontroll (säljs separat)
Hurdan elanslutning har HSC-5000A?

Apparaten kräver en tre fasig ström. Elanslutning:  Ø 3 x 380/420 V x 50 Hz 

Är apparaten säker?

Kylaggregat är extremt säker att använda och har sex olika säkerhetssystem:

 • Kondensationstankens överfyllningsskydd
 • Kondensationstankens fallläckeskydd
 • Högtryck-, och lågtrycksskydd
 • 3 min. kylfördröjning
 • Kompressorns överhettningsskydd
 • Fläktmotorskyddssystem
Hur kommer den utgående luften ut?

Det lönar sig att föra den utgående luften ut genom ventilationskanalen, eller fönstret för att förbättra kylprocessen. När den varma utgående luften tas ut ur rummet, kan den inte värma upp rummet igen. Avluftsrör och övergångsrör för utgångsluften säljs separat.

Den utgående luften behöver nödvändigtvis inte filtreras bort ifall enheten ska användas till exempel i ett stort utrymme, var det är önskvärt att en arbetsstation skall kylas ner. Detta underlättar också enhetens rörlighet.

Var används apparaten?

Kylaggregaten är lämplig för användning i varma områden eller processer som kräver kylning. Till exempel:

I fabriker, dockningsstationer, metallverkstäder, glasbruk, verkstäder, svetsverkstäder, maskinrum, datasalar, scener, bagerier, kök, växthus, produktionslinjer etc.

Enheten är optimal för punktkylning, men fungerar även bra för större rymkylning.

Apparaten kyler ner effektivt till och med ett utrymme på 156m2.

Hur många grader kyler apparaten ner luften?

Kylenheterna i HSC-serien kyler den inkommande luften med cirka 12 grader. Om den varma luften avlägsnas från rummet med en avgasledning, kommer kylprocessen att bli mer effektiv; när luften svalnar i rummet som ska kylas – är den inkommande luften svalare för att ge svalare kylluft.

Exempel:

1. Luften i rummet är 35 ° C. Den utgående luften kyls ner till -12 ° C, dvs den utgående luften är 23 ° C.

2. Luften i rummet har svalnat till 23 grader. Utgående luften  är då 11 ° C.

Vad händer om jag har problem med min apparat?

Alla reservdelar för Airrex HSC-kylaggregater finns i vårt lager i Finland. Vi har också service som kommer på plats om din enhet behöver reparation.

Kommer enheten att starta om efter strömavbrått?

Ja, enheten startar om automatiskt efter ett strömavbrott.

Arbetskläders tillverkare

Företaget köpte HSC kylaggregaten och de har varit mycket nöjda med produkterna! Produktion och tryckning av plagg producerar enorm värme. Kontor intill produktionsområdet har varit de primära områdena som ska kylas.

I framtiden kommer de också att använda kylaggregaten för att underlätta arbetsförhållandena nära heta maskiner.

Konstruktionsföretag

Företaget köpte HSC kylaggregaten för att kyla kontor på en byggarbetsplats. I dessa rum fanns inget kylsystem och det blev väldigt varmt under sommartiden. För att kunna arbeta där behövdes ett kylsystem. Företaget hyrde också två enheter för kylning av betonggjutning under torkning. När gjutning torkas ger den värme och fukt. HSC-kylare tar också bort fukt från luften. Vid en temperatur på + 30 ° C och fuktigt väder frigörs fukt vid cirka 2,5 liter per timme.

AIRREX 5000A TILLBEHÖR

958,00 kr / st

Tilläggsutrustning

Förlängningsstycke, HSC-5000A

180,00 kr / st
132,00 kr / st

Tilläggsutrustning

Kylrör 0,5m, HSC-5000A

353,00 kr / st

Tilläggsutrustning

Kylrör 5m, HSC-5000A

3 478,00 kr / st

Tilläggsutrustning

Kylrör 3m, HSC-5000A

1 390,00 kr / st

Tilläggsutrustning

Frånluftsrör 5m, HSC-5000A

1 951,00 kr / st