Airrex AH-200 infravärmare

Airrex AH-200 infravärmare är den mest kompakta dieseldrivna värmaren som lämpar sig för uppvärmning av såväl garage, sommarstuga som altan.

Airrex AH-200 är nästan luktfri och tyst. Denna infravärmare har inte någon fläkt. Den infraröda strålningen som värmaren skapar värmer material, inte luft. Värmen fördelas jämnt i alla riktningar och känns behaglig även vid vistelse intill apparaten.

Airrex AH-200 är lämplig för utrymmen upp till ca 900 m³.

17 900,00 kr / st

Airrex AH-200 infravärmare

17 900,00 kr / st

Beskrivning

DEN MEST KOMPAKTA DIESELDRIVNA INFRAVÄRMAREN

Airrex AH-200 infravärmare är vår minsta dieseldrivna värmare. Airrex AH-200 lämpar sig för uppvärmning av såväl garage, sommarstuga som altan. Airrex AH-200 är nästan luktfri och tyst bränsledriven infravärmare med 100% effektivitet.

›› Behöver inget avgasrör ut
›› Biodiesel eller diesel
›› Ingen fläkt
›› Flyttbar, ingen montering
›› Termostatstyrd (0-40.c)
›› Tyst, bara 48dB
›› Inga glödheta ytor
›› 13kW, 15kW och 22kW modeller

Airrex AH-200 infravärmare är nästan luktfri

Denna värmare släpper inte ifrån sig någon lukt eller synlig rök. Avgasröret behöver bara ledas ut i de fall värmaren används i utrymmen där man sover. Avgasröret från Airrex AH-200 infravärmare behöver inte ledas ut när apparaten används i lokaler som garage, altaner, tält m.m.

Fungerar även med biodiesel

Dieselvärmaren fungerar bland annat med Neste Green Heat som tillverkas av matavfall, liksom med vanlig diesel och brännolja. Vinterdiesel måste användas när temperaturen är under 10°C. Det är mycket förmånligt att använda dieselvärmaren Airrex AH-200. På full effekt förbrukar värmaren bara cirka en liter bränsle per timme.

Ingen fläkt – sprider värmen jämnt

Denna infravärmare har inte någon fläkt. Den infraröda strålning som värmaren skapar värmer material, inte luft. Infrarödvärme fördelas jämnt i alla riktningar och känns behaglig även vid vistelse intill apparaten. Den infrarödvärme som Airrex AH-200 skapar breder ut sig jämnare i utrymmet än värme från en värmare med fläkt.

Säkerhet är en prioritet

Airrex värmaren har 12 olika säkerhetssystem, så den är en mycket säker värmare. Driftsättningen av värmaren är mycket lätt eftersom den inte kräver fast installation. Den hjulförsedda värmaren är lätt att flytta dit man vill. Airrex AH-200 är mycket tyst: ljudnivån är bara 48 dB.

Se även andra Airrex-modeller

Teknisk information

Teknisk information

VIKT 40 kg
DIMENSIONER 780 × 305 × 1010 mm
VÄRMEEFFEKT 13 kW/h
 BRÄNSLE Biodiesel, diesel eller brannölja
BRÄNSLEFÖRBRUKNING 0,95 – 1,14 l/h L/h (med kontinuering uppvärmning)
BRÄNSLETANK 25 L
STRÖMFÖRBRUKNING 80 W (230 V, 50 Hz)
VOLYM 48dB
TERMOSTATENS REGLEROMRÅDE 0-40c
Avancerade touchkontroller Luktelimineringssystem Tolv säkerhetssystem Automatisk termostatstyrning Timer 0–24 h Intervalltimer Indikator och larm för bränslenivå, lutning, överhettning och brännarens funktion Enkel soft-touch-kontrollpanel med LED-skärm samt fjärrkontroll
Video

Video

Frågor och svar

Frågor och svar

Sprids värmen jämnt även i ett stort rum?

Ja. Infrarödvärme sprids jämnt och mycket långt. Många har en uppfattning om att det behovs en fläkt för värmeöverföringen, till exempel för att få värmen hela vägen till hallens andra ända. Det behövs ingen fläkt – infrarödvärmaren värmer upp material, väggar, golv och allt annat material i utrymmet.

Varför är en infrarödvärmare effektivare än en fläktvärmare?

Infrarödvärmaren värmer upp material. En värmare med fläkt värmer upp luften. När man till exempel öppnar hallens takskjutportar, åker den varma inneluften ut och in kommer kall luft. I en hall med infrarödvärmare är allt material varmt och således finns det mycket värmeenergi kvar i hallen efter luftväxling. I en hall med fläktvärmare åker all värme ut genom dörren och uppvärmningen börjar om i en mycket lägre temperatur. Därför är infrarödvärmarens energibehov mycket mindre.

Hur kommer det sig att en dieselvärmare inte alls luktar?

När bränslet som används förbränns så gott som fullständigt, genererar det ingen lukt eller farliga utsläpp. Kolos bildas vid ofullständig förbränning, det vill säga när förbränningen sker med för lite syre. Vid fullständig förbränning bildas inget kolos. Airrex produktutvecklingshistoria sträcker sig över 20 år i tiden, så apparatens funktion har finjusterats mycket omsorgsfullt.

Varför känner jag av en svag lukt när apparaten slås på eller stängs av?

När apparaten slås på eller stängs av kan det komma en svag bränslelukt från avgasröret. Detta beror på att apparaten vid påslagning/avstängning inte hinner fullständigt förbränna den bränsleånga som kommer via munstycket. Detta är bara en luktolägenhet som inte är farlig på något sätt. Lukten vid påslagning/avstängning kan förebyggas helt genom att använda Neste Green Heat som bränsle.

Hur kan jag vara säker på att det inte kommer ut farliga gaser via avgasröret?

Airrex:s utsläpp via avgasröret har undersökts och mätts vid det energitekniska laboratoriet vid Kymmenedalens yrkeshögskola (KYAMK) i Finland. KYAMK:s laboratorium för utsläppsmätning har sedan 1992 utfört rökgasmätningar för kraftverk, processindustrin och rederier. Du ser alla mätresultat här.

Varför förbrukar min värmare mer än vad som anges i ert exempel?

Airrex AH-200 förbrukar 1,05 – 1,24 l/h liter bränsle per timme. Bränslemängden som går åt till exempel vid uppvärmning av en hall påverkas av många saker: isoleringen av tak och väggar, antalet dörrar och fönster, hur ofta dörrar/fönster öppnas, om kall materiel tas in i lokalen med mera. Under de första dygnen förbrukar infrarödvärmaren mer bränsle än vanligt, eftersom allt material i utrymmet är kallt. När materialet har värmts upp till önskad temperatur minskar bränsleförbrukningen. Bränslemängden som går åt under ett dygn kan alltså variera mycket.

Fungerar Airrex med ström från cigarrettändaren?

När du ansluter en inverter på minst 150 W i bilens cigarrettändare, kan du använda Airrex-värmaren även med strömmen från cigarrettändaren. Detta gör det möjligt att använda värmaren till exempel i en rörlig servicebil.

Kan jag leda ut avgaserna med ett rör?

Ja, det kan du. Det finns inga hinder för att leda ut avgaserna från utrymmet som värms.

Finns det reservdelar till värmaren om något går sönder?

Ja, det finns det. Alla delar i Airrex kan vid behov bytas ut mot nya. Samtliga reservdelar finns i importörens lager och reservdelar kan därmed levereras snabbt.

Jag har nu använt apparaten några dygn. Varför pärlar sig vatten på fönstren i min nya hall? Genererar värmaren så mycket fukt?

Airrex infrarödvärmare genererar inte så mycket fukt att den skulle kondensera på fönstren. När infrarödvärmaren används för första gången i ett utrymme där man tidigare endast använt en fläktvärmare, kan det bildas fukt på fönstren. När infrarödvärmaren värmer upp materialet, avlägsnas fukten från konstruktionerna mycket effektivt med hjälp av infrarödvärmen. Om det uppstår fukt när du använder Airrex infrarödvärmare, rekommenderar vi att du höjer temperaturen till ungefär 20 grader under ett par veckor och ser till att lokalernas ventilation är tillräcklig. Med denna åtgärd avlägsnas fukten från utrymmet som värms.

Vilka installationsåtgärder kräver idrifttagningen av en ny värmare?

Airrex-infrarödvärmaren kräver ingen separat installation. Fyll på bränsle i tanken och sätt in stickkontakten i väggen, så är Airrex redo att användas. Första gången när apparaten används är det bra att sätta på den antingen utomhus eller i ett välventilerat utrymme.

Varför stänger Airrex-värmaren av vid strömavbrott?

Av säkerhetsskäl måste värmaren startas om manuellt efter ett strömavbrott. För ett mindre strömavbrott kan du köpa en UPS-enhet. UPS-enheten skyddar värmaren mot under- och överspänning och håller värmaren igång vid mindre elektriska strömavbrott.

Teknisk beskrivning

Teknisk beskrivning

Patenterad, avancerad brännare

Apparaten har en oljebrännare med en elektrisk bränslepump som cirkulerar förbränningsgaserna genom rörledningar med keramisk beläggning och avger samtidigt värmen som infraröd strålning.

Den trefaldiga förbränningsprocessen garanterar en fullständig och ren förbränning. Därmed kräver värmaren inte ett separat avgasrör och all värme utnyttjas. En normal ventilation är tillräcklig.

Vanligtvis uppstår det sot och luktolägenheter på grund av det bränsle som hamnar i förbränningskammaren efter avstängning. Enligt laboratorietester bryts bränsleinmatningen i Airrex-värmare mycket snabbt, vilket minimerar uppkomsten av sot och luktolägenheter.

Ett avgasrör som sparar energi och avlägsnar lukter

En honungscell av metall som monterats inuti förbränningskammaren förbränner restgaserna och säkerställer en effektiv och jämn förbränning. Förbränningskammaren är rörliknande och dess diameter som varierar mellan 75, 100 och 165 millimeter effektiviserar förbränningen och minimerar mängden obrända gaser. Också sugluftens gummirör som säkerställer att brännaren får frisk luft effektiviserar förbränningen.

Mycket effektiv ljuddämpning

Ljuddämpningssystemet inuti avgasröret som komprimerar och expanderar avgaserna gör Airrex mycket tyst (endast 48 dB). Som tilläggsutrustning finns det ljuddämparen som monteras på avgasröret dämpar ljudet från värmaren med ungefär två decibel.

Mycket säker värmare

Airrex är en mycket säker värmare; den har tolv olika säkerhetssystem:

 • Tändningens säkerhetssystem
 • Flammans säkringsanordning
 • Indikator som stänger av apparaten om den välter
 • Överhettningsskydd
 • Säkerhetssystem som identifierar strömavbrott
 • Säkring
 • Brännarens skydd
 • Bränslenivådetektor
 • Temperaturgivarens feldetektor
 • Säkringsanordning på motorns startfunktion
 • Låsning av apparaten
 • Programmerbar avstängning (användaren kan programmera)
Servicetjänst

Servicetjänst

 1. Vi är den enda officiella serviceleverantören i Norden för Airrex och Rexener produkter
 2. Alla reservdelar som behövs finns tillgängliga i vårt lager
 3. Kompetent, professionell och vänlig servicepersonal
 4. Du får en snabb service av hög kvalitet
 5. Vi kommer till dig och servar din maskin – enkelt!

Beställ service

3 års garanti

3 års garanti

Airrex AH-200 infrarödvärmaren har ett års fabriksgaranti. Garantin för Airrex kan utan kostnad utökas till 3 år genom att aktivera tilläggsgarantin i importörens webbtjänst.

ORIGINALA AIRREX TILLÄGGSUTRUSTNING

Tilläggsutrustning

Batteridriven bränslepump

390,00 kr / st

Tilläggsutrustning

Ljuddämpare

899,00 kr / st

Tilläggsutrustning

Förlängningsrör 1m

490,00 kr / st

Tilläggsutrustning

Transportkärra (AH-300/AH-200)

1 200,00 kr / st

Tilläggsutrustning

Airrex oljekanna

120,00 kr / st

Tilläggsutrustning

Förlängningsrör, 90 grader

800,00 kr / st

Tilläggsutrustning

Förlängningsrör 0,5m

290,00 kr / st

Tilläggsutrustning

Skyddsram (Airrex AH-300)

3 590,00 kr / st

Tilläggsutrustning

Skyddsram (Airrex AH-800)

3 990,00 kr / st

ORIGINAL AIRREX RESERVDELAR OCH SERVICEKITS

595,00 kr / st
93,00 kr / st
192,00 kr / st
595,00 kr / st
192,00 kr / st