Växthus drivs med infraröd värme från Airrex dieselvärmare

Markku Räikkönens jordbruksföretag kompletteras med odling av olika trädgårdsprodukter. Förberedelserna för vårsäsongen börjar redan hösten innan. I det skedet är det dags att flytta perennierna till ett vinterförvar. Vinterförvaringen minimerar risken för att blommorna förstörs som följd av kalla temperaturer. Vinterförvaringen säkerställer också att blommorna växer snabbt under våren, så att de kan säljas i butiker.

Under vinterförvaringen får temperaturen inte stiga för högt i den över 100 kvadratmeter stora tegelbyggnaden där blommorna förvaras. Detta har varit en stor risk med elvärmarna som tidigare använts i byggnaden. Då byggnaden värmdes av elvärmare blev temperaturen för hög nära värmarna och för låg på längre avstånd från värmarna.

Airrex infrarödvärmare håller temperaturen jämn i stora utrymmen

Räikkönen blev imponerad av Airrex infravärmare under hösten 2015.

-Värmaren fungerar exakt som den skall. Värmaren höll temperaturen jämn i förvaringsbyggnaden, vilket gjorde att förvaringen av perennierna lyckades som planerat. Jag blev mest imponerad över hur jämt värmen fördelades i utrymmet. Även då värmaren står på en sida av utrymmet, är temperaturen ungefär densamma vid den motsatta väggen. Skillnaden jämfört med elvärmarna vi använde innan är mycket stor.

Läs mer om Airrex Diesel-värmaren